RODO-przetwarzanie Twoich danych

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez TAURUS – Izabella Bykowska 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest : Taurus – usługi turystyczne- Izabella Bykowska. z siedzibą w Żórawinie, przy ul. Sportowej 13 , numer NIP: 898-149-16-44, REGON: 930104001

 

  1. Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rezerwacji wyjazdów turystycznych.
  2. Masz  prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
  6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej odrębnej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8.Podane dane dotyczące zdrowia uczestnika stanowią szczególną kategorię danych osobowych, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w wakacyjnym wyjezdzie .

9. Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze i autokarowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Administratorem, na podstawie umów agencyjnych , kontrahenci krajowi i zagraniczni w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne. Z uwagi na to, że świadczymy usługi na całym świecie, Pani/ Pana dane osobowe, w związku z wybraną przez Państwa destynacją, mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych znajdziesz pod adresem https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl.